EfB English for Business

do-you-speak-english-colour
EfB English for Business erbjuder praktisk utbildning i allmän och affärsengelska för att hjälpa dig förbättra dina språkkunskaper.

Utbildningen på företag kan vara enskild eller i grupp och anpassas till din nivå och bransch för att utveckla relevanta språkkunskaper.

När engelskan inte flyter uppstår lätt missförstånd och möten ger inte förväntade resultat. Att inte prestera på en professionell nivå sätter sig lätt i självförtroendet och blir en ond spiral.

Ett rikt ordförråd och ett flytande språk ökar effektiviteten och skapar bättre förutsättningar för affärerna.

Min arbetsmetod kan beskrivas som:

Intensiv – all kommunikation sker på engelska; grammatik övas i typiska arbetssituationer samtidigt som ditt ordförråd utvecklas.

Anpassad – all undervisning, enskild eller i grupp, baseras på individuella behov efter utvärdering av kunskaperna.

Effektiv – jag kommer till ditt företag på tider som passar dig.

Jag kan också hjälpa med till exempel engelsk korrespondens, granskning av dokument på engelska samt som språkstöd på möten.

Mer än 25 år av praktisk erfarenhet inom affärslivet i Australien, Hong Kong, Frankrike och Slovenien har gett mig utmärkta förutsättningar att hjälpa dig på bästa sätt.

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta mig på efb@efb-training.se.

EFB_LOGO

Lisbeth Larsson-Chaney


English for Business - English