CEFR Levels

Guide till Europaskalan (CEFR) – Vilken språknivå har du?

Europarådet har arbetat fram en språkskala indelad i sex olika kunskapsnivåer: A1, A2, B1, B2, C1 och C2. Den högsta nivån är C2 som representerar språkkunskaperna hos en person som talar språket flytande medan A1 är nivån för den som är nybörjare.

Nivåerna representerar de kunskaper du bör ha efter avslutad kurs, alltså inte dina kunskaper i utgångsläget, så känner du igen dig på en nivå ska du gå en kurs på nästa nivå för att fortsätta utvecklas.

I vår undervisning följer vi denna referensskala och med hjälp av de korta beskrivningarna nedan kan du hitta din ungefärliga språknivå.

Nivå A1
Du kan förstå och använda vanliga ord och enkla fraser som har att göra med konkreta situationer i vardagslivet. Du kan ställa och besvara enkla frågor och kan till exempel prata om var du bor och jobbar.

Nivå A2
Du fungerar i korta och sociala samtal och kan beskriva välbekanta ämnen men har svårt att själv hålla samtalet vid liv. Du förstår de vanligaste orden som har att göra med din egen situation, familj, arbete och dina vardagliga aktiviteter. Du kan skriva korta meddelanden.

Nivå B1
Du förstår huvuddragen i kända situationer som du möter i arbetet och på fritiden. Du kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara dina åsikter. Du kan hantera de flesta situationer som kan uppstå under en resa där språket talas och kan beskriva dina förhoppningar och planer.

Du förstår huvudinnehållet i en nyhetsartikel eller på TV. Du kan beskriva en bok du har läst eller en film du har sett. Du kan skriva en e-post och berätta vad du gjorde på din resa.

Nivå B2
Du förstår det mesta i en nyhetssändning eller film och förstår huvuddragen i komplexa texter. Du kan delta i diskussioner och lägga fram dina egna argument och åsikter och kan förklara din ståndpunkt i en problemsituation.

Du kan hålla en muntlig presentation och skriva en rapport inom ett känt område, till exempel inom ditt arbete. Du talar så pass flytande att ett samtal med en engelsktalande person är i stort sett problemfritt.

Nivå C1
Du förstår TV-serier med varierat språk och uttal utan alltför stor ansträngning. Du talar flytande och spontant och kan anpassa ditt språk efter den person du talar med.

Du kan hålla föredrag där du klart och detaljerat beskriver komplicerade ämnen. Du kan läsa långa och komplicerade faktatexter inom olika områden och skriva olika typer av texter och rapporter.

Du kan uttrycka dig nästan helt obehindrat; det händer mycket sällan att du letar efter ord. Du kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala och yrkesmässiga ändamål.

Nivå C2
Du förstår i stort sett allt du hör eller läser och kan delta i samtal och diskussioner om vad som helst. Du kan uttrycka dig spontant och helt flytande, förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t ex ironi). Ditt språk är korrekt, nyanserat och varierat och du har utvecklat en personlig stil.

Du kan återge sakförhållanden och argument ur olika skriftliga eller muntliga källor i en sammanhållen framställning.

Du kan muntligen presentera ett ämne med klar och logisk struktur och kan skriva klar och flytande text i olika stilar.